Współpraca z Uniwersytetem w Žilinie została zapoczątkowa przez Profesora Arkadiusza Szymanka w roku 1998. Pierwsza współpraca polegała na prowadzeniu badań nad technologią odsiarczania spalin. Obecnie Centrum Innowacji w Energetyce wspólnie z Uniwersytetem w Žilinie złożyłli wniosek Erasmus + pt. “Transfer wiedzy w obszarze efektywnych ekologicznie technologii energetycznych” (TEFE) Celem programu jest przeprowadzenie cyklu szkoleń i seminariów o różnej tematyce w zakresie odnawialnych źródeł energii, podnoszenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zastosowania innowacyjnych technologii energetycznych. W trakcie trwania programu zostaną zorganizowane trzy międzynarodowe konferencje, pozwalające na podnoszenie kwalifikacji i wymiane wiedzy pomiędzy sfera nauki i biznesu.