Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania


Centrum Innowacji w Energetyce Politechniki Częstochowskiej podpisało porozumienie o wspólnych działaniach dotyczących ochrony środowiska, energetyki i polityki odpadowej z Stowarzyszeniem Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. Współpraca opiera się na wspólnej idei zamiany szarego odpadu w złoty produkt. Problematyka efektywnego i bezpiecznego zagospodarowania ubocznych produktów spalania (ups) jest tematem naszego zainteresowania od kilkudziesięciu lat i w aspekcie zmieniającego się rynku odbiorców wciąż stanowi dla nas wyzwanie. Celem współpracy jest przyjazne dla środowiska naturalnego gospodarcze wykorzystanie ups na rzecz wzrostu świadomości oraz akceptacji społeczeństwa. Więcej informacji o Partnerze można znaleźć na stronie  www.unia-ups.pl.

  • Obrazek nr 0
  • Obrazek nr 1