Centrum Innowacji w Energetyce realizowało badania w ramach programu GEKON dot. hydratacji popiołów w komorze spalania. Wykonywane testy przeprowadzano w ramach projektu pt.”Innowacyjna modyfikacja technologii produkcji niskoemisyjnych spoiw i nawozów na bazie Ubocznych Produktów Spalania (UPS) z energetyki”.Wykonano ocenę reaktywności wapieni do odsiarczania spalin w kotłach fluidalnych w ramach współpracy z Energopomiar sp. z o.o Gliwice