Politechnika Warszawska


Współpraca z Politechniką Warszawską, Instytutem Badań Stosowanych jest związana z prowadzeniem badań dotyczących ubocznych produktów spalania (ups) oraz optymalizacją gospodarki minerałami antropogenicznymi. W ramach wspólnych działań są przygotowane i realizowane projekty badawczo-rozwojowe. Celem naszej współpracy jest wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy), gospodarki bezodpadowej (Zero Waste Europe) oraz propagowanie efektywnego korzystania z zasobów (Resource Efficent Europe). Więcej informacji o Partnerze można znaleźć na stronie www.ibs.pw.edu.pl.