Współpraca z TU Ostrawa trwa nieprzerwanie od roku 1997, kiedy to wspólnie wdrożono program Inco Copernicus oraz V program ramowy Unii Europejskiej. Obecnie Profesor Arkadiusz Szymanek jest członkiem Rady Naukowej programu realizowanego przez TU IEF Ostrawa. W latach 2000-2006 wspólnie zorganizowano międzynarodową konferencję Energy Effectivity, gdzie zaprezentowano zagadnienia związane z energetyką, zgazowaniem biomasy i nowoczesną konwersją niskoemisyjnego paliwa.