DYREKTOR CENTRUM
Prof.ndzw. dr hab. inż. Arkadiusz SzymanekTel./fax: (34) 3 250 933
Tel. kom: (+48) 728 807 880
szymaneka@wp.pl
aszymanek@is.pcz.czest.plProfesor Arkadiusz Szymanek jest autorem ponad 100 publikacji w dziedzinie energetyki, ochrony powietrza oraz utylizacji odpadów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jest również autorem książek „Odsiarczanie spalin aktywowanymi mechanicznie odpadami wapniowymi” i „ Alternatywne dla spalania metody termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych”, oraz współautorem 6 patentów krajowych i jednego zagranicznego. W swej dotychczasowej karierze naukowej uczestniczył w ponad 60 pracach rozwojowych, badań oraz wdrożeń dla polskiej energetyki, przemysłu chemicznego i wapienniczego.