Współpraca ze spółką Irgia Optima nawiązana została w roku 2014. Kooperacja polega na wspólnym zaangażowaniu w optymalizację gospodarki energetycznej obiektów, w szczególności poprzez zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych odnawialnych źródeł energii, technologii budowlanych i instalacyjnych. Centrum Innowacji w Energetyce wspiera Spółkę wiedzą i doświadczeniem w realizacji między innymi takich zadań jak:

● wdrażanie technologii mających na celu optymalizację gospodarki energetycznej obiektów, z głównym naciskiem na odnawialne źródła energii oraz nowoczesne technologie budowlane i instalacyjne, podnoszące energooszczędność nowych lub modernizowanych obiektów,

● obsługa inwestycji polegających na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów, z dostosowaniem do wymagań obowiązujących przepisów oraz w celu podniesienia standardu i obniżenia ich energochłonności,

● obsłudze inwestycji dotyczących budowy nowych obiektów lub rozbudowy istniejących kompleksów o nowe budynki, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.