Centrum zajmuje się działalnością badawczo-naukową i rozwojową w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla energetyki oraz procesów technologicznych. Działania prowadzone przez CIE wspierają transfer technologii i wiedzy, jak również rozwój innowacyjnych technologii dla przemysłu i energetyki.

Głównymi obszarami działalności centrum są:

● Bezodpadowa energetyka,

● Gospodarka o obiegu zamkniętym,

● Gospodarka niskoemisyjna,

● Transfer wiedzy i technologii,

● Efektywność energetyczna procesów przemysłowych i energetycznych,

● Innowacje i rozwój