POROZUMIENIE o Współpracy NAUKOWO - TECHNICZNEJ
pomiędzy Politechniką Częstochowską, a Polską Unią Ubocznych Produktów Spalania
W dniu 10.04.2015 na spotkaniu w Warszawie podpisano porozumienie pomiędzy Politechniką Częstochowską,
a Polską Unią Ubocznych Produktów Spalania

10.04.2015


“The 2015 European Circular Economy Conference, Towards a
resource efficient economy in Europe”, 5 marca 2015 Bruksela
Konferencja odbyła się w szczególnie istotnym, zarówno dla polityków jak i interesariuszy - momencie planowania i projektowania regulacji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Stanowiąc tym samym okazję do dyskusji na temat najważniejszych kwestii i zapisów w tym zakresie, których ostatecznym celem jest włączenie zasad Circular Economy do programu wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Konferencja stanowiła forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie efektywnego korzystania z zasobów, najistotniejszych projektów zmian a także wprowadzania nowych ambitnych celów i modeli biznesowych w zakresie recyklingu, ekoinnowacyjności oraz innych aspektów gospodarki obiegowej.
05.03.2015


X Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona środowiska w
Energetyce 23-24 luty 2015 Katowice
Prezentacja najnowszych rozwiazań i technologii z zakresu ochrony środowiska w energetyce to jeden z glównych tematów, który poruszono w czasie trwania konferencji. Omówiono również aktualną politykę ekologiczną dla branży energetycznej, a także dyskutowano nad odbudową mocy sektora wytwórczego w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska naturalnego

24.02.2015